Videozáznam

Ani tie najkvalitnejšie hrnce nezaručia, že kuchár navarí skvelú polievku a ani dvaja kuchári neuvaria z rovnakých surovín rovnako chutné jedlo.

Tak aj film a video majú svoje základné pravidlá, ktorých sa snažím pridŕžať. Diváka nesmie nudiť a stále musí niečím prekvapiť.

Okrem toho sa treba na videozáznam pozerať z dlhodobého časového hľadiska. To čo je teraz samozrejmé a možno banálne, sa môže po niekoľkých rokoch javiť ako zaujímavé a veľmi cenné.

© 2011 - 2013, creative solution, foto: Majo Eliáš