Projekty

Slovo „projekt“ znie možno príliš nadnesene. Ale aj na pár minútový film sa musím dostatočne pripraviť, oboznámiť s prostredím, predstavami klienta, konzultovať výsledný zámer, ktorý chce filmom u diváka dosiahnuť.

Často bývam svadobný kameraman, alebo kameraman na stužkovej. Mám rád však aj nové výzvy v podobe spracovania firemných prezentácií, videoklipov alebo reklamných spotov. Viackrát som už upravoval dodaný videozáznam, ktorý som spracoval do filmovej podoby pridaním titulkov, hudby, stabilizáciou záberov, vystrihnutím nepodarených sekvencií a podobne. Pri životných jubileách som fotografiami s komentárom a hudbou vytvoril prierez životom oslávenca. Zároveň sa takýto film stal trvalou pamiatkou pre ďalšie generácie.

© 2011 - 2013, creative solution, foto: Majo Eliáš