Jožo Fašánok
Alexyho 1906/42, 031 01 Liptovský Mikuláš

Firemné prezentácie
Rám Rám Rám Rám Rám Rám Rám Rám

Dnes už veľa firiem pochopilo, že prezentácia činnosti ich firmy len formou fotografií na web stránke nestačí. A preto chcú natočiť prezentačný videoklip. Takáto zákazka určite nie je záležitosť jedného dňa. Žiaden klient Vám nedá podrobný scenár s rozpisom jednotlivých záberov, no dokáže aspoň povedať, pre ktorú cieľovú skupinu bude prezentácia formou videoklipu určená. Nie sú to len koncoví zákazníci, ale aj obchodní partneri alebo budúci zamestnanci. Často sa chce firma odlíšiť pred konkurenciou, prípadne predstaviť svoje technologické a výrobné možnosti.

Ukážkové videá